Gornostay®

Całoroczne narciarskie stoki zjazdowe

Zalecana cena jednego 10- minutowego zjazdu (seta), płacona przez klienta, wliczając w to wypożyczenie sprzętu (narty, buty) wynosi od 15 do 25 zł. Cena ta zależna jest od pory dnia, sezonowości i zamożności w danym regionie, gdzie zlokalizowany jest klub.

Średnio można przyjąć , że cena sprzedaży dziesięciominutowego seta wynosi 22,50 zł. Zakładając, że maksymalny możliwy przepływ na obu sprzętach wynosi 36 setów po 10 minut na godzinę, można przeprowadzić wyliczenie uzyskiwanych przychodów.

Zgodnie z powyższym maksymalny godzinny utarg może wynieść 810 zł, ale rekomendujemy do rozliczenia przyjąć bezpiecznie 40% tej sumy, czyli 324 zł na godzinę. Dzień pracy klubu średnio wynosi 12 godzin bez przerw.

Aby kontrolować dane bieżące i statystyki odwiedzin wykorzystuje się specjalne zabezpieczenie programowe (opcja dodatkowa), które daje możliwość prowadzenia rejestru klientów, danych kontaktowych i osobowych, liczby odwiedzin i wszelkich innych ważnych dla funkcjonowania klubu parametrów . Oprócz tego zabezpieczenie programowe daje możliwość przeglądu pełnej informacji w realnym czasie poprzez internet.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na pracę klubu wpływa m.in. sezon, dlatego w różnych okresach zmienia się częstotliwość odwiedzin a więc i efektywność wykorzystania sprzętu.

Wydatki klubu również zmieniają się w zależności od sezonu, ale jest część wydatków, które pozostają stałe.

Do obsługi klubu z dwoma torami zjazdowymi Gornostay® niezbędnych jest czterech pracowników, nie wliczając w to pracowników baru. Kalkulując koszty zatrudnienia, należy również wziąć pod uwagę fakt, że w wysokim (gorącym) sezonie będzie zachodziła potrzeba wydłużania pracy klubu do 14 godzin dziennie.

Nazwa stanowisk pracowników obsługi:

Administrator, 1 os.
Instruktor, 2 os.
Pomocnik (administratora i instruktora), 1 os.

Oprócz kosztów zatrudnienia personelu, inne podstawowe wydatki stanowią koszty energii elektrycznej, wody, wynajmu powierzchni, reklamy ,itp.

Przy maksymalnie intensywnej eksploatacji stoków zjazdowych należy dokonywać zmiany pokrycia taśmy na sprzęcie treningowym nie częściej niż raz na dwa-trzy lata. Dostawę wszelkich części zamiennych zapewnia dystrybutor.