Gornostay®

Całoroczne narciarskie stoki zjazdowe

Zasady funkcjonowania Klubu Narciarskiego Gornostay®

 • Po zapoznaniu się z niniejszymi zasadami, wypełnieniu i podpisaniu Kwestionariusza Klienta Klubu Narciarskiego Gornostay® - Klientowi (po wniesieniu kaucji w kwocie ok. 20 zł) wydaje się kartę klubową, która staje się środkiem płatniczym za sesje na stoku treningowym, a także służy dla przedstawiania jej w recepcji i instruktorom klubu;
 • Karta klubowa nie może być udostępniana osobom trzecim. Osoba posługująca się nie swoją kartą nie będzie miała wstępu na stok treningowy;
 • Osoby, które chcą płacić swoją kartą za zjazd osób trzecich, przyjaciół lub rodziny ponoszą za nich pełną odpowiedzialność;
 • Klient, podpisując Kwestionariusz klienta Narciarskiego Klubu Gornostay®, potwierdza zrozumienie w pełni niebezpieczeństw związanych z jazdą na stoku treningowym i możliwość powstania urazów;
 • Przed pierwszym treningiem na omawianym sprzęcie Klient zobowiązany jest do przejścia instruktażu BHP, który przeprowadza instruktor klubu;
 • Kierownictwo klubu zaleca korzystać ze sprzętu ochrony osobistej (nałokietniki, nakolanniki, rękawiczki, hełmy itd.), uchroni to Was od możliwych potłuczeń i urazów;
 • Klienci klubu ponoszą materialną odpowiedzialność za zgubienie lub zamierzone zepsucie sprzętu lub innych wartości materialnych klubu;
 • Wszystkie pomieszczenia klubu są strefami z zakazem palenia, oprócz strefy kawiarni;
 • Kierownictwo Klubu Gornostay® zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia do klubu bez wyjaśnienia przyczyn.

Klientom i gościom klubu nie wolno:

 • Korzystać ze stoku treningowego pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • Bez pozwolenia kierownictwa klubu wchodzić do służbowych i innych pomieszczeń technicznych klubu;
 • Samodzielnie włączać/wyłączać albo regulować inżynieryjno-techniczną instalację klubu;
 • Bez pozwolenia instruktora wchodzić na powierzchnię roboczą stoku zjazdowego;
 • Wykraczać poza granice stoku zjazdowego w narciarskim ekwipunku;
 • Nie trenującym klientom nie wolno przebywać bliżej niż 2m od stoków treningowych;
 • Kategorycznie zabronione jest zjeżdżanie pod poręczą, stanowiącą granicę stoku;
 • Konsumować żywności a w szczególności rozpakowywać i żuć gumy do żucia w strefie treningowej;
 • Wchodzić do strefy treningowej sali ze zwierzętami domowymi, z jedzeniem, z otwartymi napojami.

W przypadku upadku, na posuwającej się powierzchni roboczej stoku treningowego – stawać albo podejmować takie próby do chwili pełnego zatrzymania powierzchni roboczej.