Gornostay®

Całoroczne narciarskie stoki zjazdowe

Mazuria Sport S.A. - Wyłączny importer i dystrybutor

ul.Marchewkowa 8/5, 52-311 Wrocław
KRS: 0000433929, Regon: 021533941, NIP: 739-383-66-37
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.525.000,00 złotych

Biuro handlowe
ul.Lelewela 6A/2, 10-021 Olsztyn
tel.89 5350555, fax: 89 6795358

mazuriasport.pl